HU   RO

 

 

Statisztikai adatok
- 2005 -

Állomány 238.194 könyvtári egység

- könyv és folyóirat

- 232.456 kötet

- audiovizuális dokumentumok (hanglemez,   hangkazetta, audio CD, diafilm, videokazetta)

- 4.021

- elektronikus dokumentumok (CD ROM)

- 85

- más dokumentumok (térkép, kotta, stb.)

-1.632
Az állomány gyarapodása 3.217 könyvtári egység

- vásárlás saját költségvetésből
- adományok
- pályázat

- 788
- 2.073
- 356
Beiratkozott könyvtárhasználók 5.644 személy
Látogatottság 53.021 látogatás
Kölcsönzött dokumentumok 107.598 könyvtári egység


created by Miniweb 2005