HU   RO

 

 

OOSecţia documentară

Cetatea Miků, parter
Program: Luni-Vineri
orele 8.30-15.30

OOColecţii protejate, destinate consultării Ón biblioteca Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene Harghita au primit loc Ón cadrul Secţiei documentare. Aceste colecţii cuprind 22000 volume, cărţi, periodice, manuscrise şi alte documente, care Ón parte provin din fondurile preluate de la Muzeul Secuiesc al Ciucului , Ón 1978, dar pe parcurs au fost Ómbogăţite şi din alte surse, prin achiziţii sau donaţii.

created by Miniweb 2005