HU   RO

 
Sunteţi vizitatorul nr. 13771.
imagini
Prezentare generală

      Biblioteca Judeţeană Harghita este cea mai mare bibliotecă publică din judeţul Harghita, funcţionând sub această denumire după constituirea judeţului Harghita şi stabilirea reşedinţei la Miercurea-Ciuc. Precursoarea instituţiei este Biblioteca Raională Ciuc, înfiinţată între anii 1948-1950, dar istoria bibliotecilor din Miercurea-Ciuc începe cu secole mai devreme.

     În prezent Biblioteca Judeţeană Harghita nu dispune de clădire proprie, din această cauză funcţionează cu mai multe secţii în două clădiri diferite, şi anume în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor şi în Cetatea Mikó, clădire-monument istoric, care adăposteşte Muzeul Secuiesc al Ciucului.

     Fondul bibliotecii cuprinde peste 242.000 de documente, în cea mai mare parte cărţi şi periodice, dar creşte continuu şi numărul celorlalte tipuri de documente. În anul curent punem la dispoziţia cititorilor 98 de titluri de periodice.

     Activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în ambele clădiri; organizarea pe secţii a fost determinată în primul rând de spaţiile disponibile, de aceea unele disfuncţionalităţi sunt inevitabile. În Casa de Cultură a Sindicatelor funcţionează secţiile: Lingvistică - Literatură, Ştiinţă şi tehnică, Metodică, Sala Audiovizuală, Sala de lectură. Aici se găseşte şi bibliografia presei locale. În incinta Cetăţii Mikó îşi desfăşoară activitatea Secţia de copii, Secţia artă - istorie şi Secţia documentară. Aceasta din urmă constituie baza studiilor locale, deoarece păstrează publicaţii importante pentru istoria locală, unele cu valoare muzeală.

În spaţiile destinate relaţiilor cu publicul asigurăm accesul direct al utilizatorilor la documentele bibliotecii. Unele categorii de documente sunt exceptate de la împrumut, acestea pot fi consultate în bibliotecă.

     Statutul de bibliotecă judeţeană implică anumite sarcini specifice: Biblioteca Judeţeană Harghita achiziţionează toate categoriile de documente pentru satisfacerea nevoilor de informare şi lectură ale populaţiei judeţului. În cadrul activităţii de studii locale realizăm bibliografia curentă a presei locale, completăm permanent baza de date cu informaţii locale şi regionale, ne implicăm în activitatea de informare comunitară. Totodată, biblioteca judeţeană îndeplineşte rolul de bibliotecă publică pentru municipiul reşedinţă de judeţ. Pe lângă lectură şi informare, instituţia are rol de îndrumare metodică pentru bibliotecile publice din judeţul Harghita.

     În anii 90 a început informatizarea bibliotecii. Primii paşi au fost automatizarea unor activităţi bibliotecare, în anul 1993 s-a început prelucrarea curentă cu ajutorul softverului BIBLIS. În perioada 1995-2000 a fost automatizată în totalitate activitatea de împrumut. La ora actuală 52% din fondul de publicaţii se regăseşte şi în baza de date informatizată a bibliotecii, aceeasta fiind completată curent şi retrospectiv. În prezent 26 de biblioteci de diferite tipuri din judeţ sunt utilizatoare BIBLIS şi pe acestă bază se derulează un proiect de cooperare interbibliotecară.

Menirea Bibliotecii Judeţene Harghita este asigurarea serviciului public de lectură şi informare pentru localnici şi orice alţi utilizatori, în sprijinul educaţiei, instruirii, cercetării ştiinţifice dar şi pentru petrecerea timpului liber. Cunoaşterea cerinţelor utilizatorilor se află mereu în atenţia noastră atât pentru dezvoltarea colecţiilor, cât şi pentru iniţierea noilor servicii. Asigurarea accesului la informaţia culturală locală, conştientizarea valorilor spirituale proprii, contribuţia la constituirea memoriei comunitare locale este latura cea mai reprezentativă a activităţii bibliotecii publice, cea care o individualizează printre celelalte tipuri de biblioteci.

Varful paginii
created by Miniweb 2005