HU   RO

 
Ön a(z) 13771. látogató
képek

     A Hargita Megyei Könyvtár megyénk legnagyobb állománnyal rendelkező közművelődési könyvtára. Intézményünk elődjeként 1948-1950 között hozták létre a Csík rajoni könyvtárat, amely Csíkszereda megyeszékhellyé válása után (1968) az akkor új Városi Művelődési Ház épületében kapott helyet, és megyei könyvtárként működött, de a csíki könyvtárak története jóval korábban kezdődött.
     Jelenleg a Hargita Megyei Könyvtár nem rendelkezik saját épülettel, részlegei két különböző intézmény épületében működnek, a Szakszervezetek Művelődési Házában és a Csíki Székely Múzeumban, a Mikó-vár műemléképületében.
     Könyvtárunk több mint 242000 dokumentummal áll a használók rendelkezésére, amelyek nagy részét könyvek jelentik, jelenleg 98 folyóiratot rendelünk meg, továbbá az audiovizuális dokumentumok és az elektronikus dokumentumok gyűjteményét is gazdagítjuk.
     Közönségszolgálati tevékenységünk a könyvtár mindkét épületében, hét helyiségben folyik. (Az egyes részlegek elhelyezésénél elsősorban az épületek által adott lehetőségeket kellett figyelembe vennünk, ebből adódóan sajnos a használók nem minden esetben találják meg a keresett dokumentumot egyazon épületen belül).
     A Szakszervezetek Művelődési Házában működő részlegeink: Nyelvészet-szépirodalom, Tudomány-technika, Audiovizuális terem, Olvasóterem és sajtó részleg, valamint a helyi sajtóbibliográfia. A Mikó-vár épületében működik a Gyermekkönyvtár, a Történelmi-művészeti részleg és a Dokumentációs részleg, ahol különgyűjteményeinket helyeztük el, amelyekben ritka, és muzeális értékű könyvek is megtalálhatók, valamint értékes helytörténeti kiadványok. A közönségszolgálati térben a dokumentumokhoz közvetlen hozzáférést biztosítunk. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, valamint az időszaki kiadványok helyben használhatók. Fokozottan védett, ezért csak helyben használható különgyűjteményeink anyaga, valamint a Hargita megyére vonatkozó helyismereti-helytörténeti vonatkozású dokumentumok egy-egy példánya.

     Megyei könyvtárként a következő feladatköröket látjuk el:
Gyűjtjük az összes dokumentumkategóriát, amelyre szükség van a megye területén élő lakosság információs, illetve olvasási és művelődési szükségleteinek ellátására. Folyamatosan építjük a helyi kurrens sajtóbibliográfiát, illetve a lokális-regionális jellegű információk adatbázisát, és a helyi közösség számára közhasznú információszolgáltatást nyújtunk. Városi könyvtár szerepét is betöltjük a megyeszékhelyen, elsősorban a város lakossága veszi igénybe könyvtári szolgáltatásainkat, de gyűjteményeink nagysága révén, sokrétű szolgáltatásainkkal a megyében élő lakosság információs, művelődési szükségleteit is ellátjuk. Könyvtárunk koordinálja a közművelődési könyvtárak tevékenységét Hargita megyében, módszertani központ szerepét töltjük be Hargita megye közkönyvtárai irányába.

     Az 1990-es években megkezdtük a Hargita Megyei Könyvtárban a munkafolyamatok automatizálását. 1993-ban a helyi fejlesztésű BIBLIS könyvtári szoftver révén első lépésként a kurrens dokumentumok feldolgozásával kezdtük el számítógépes katalógus építését. 1995-ben vezettük be a könyvtárhasználat (kölcsönzés) adatainak számítógépes nyilvántartását, amelyet 2000-ig minden olvasószolgálati részlegre kiterjesztettünk. Jelenleg a könyvtár két épületén belül helyi hálózatot működtetünk. Állományunk 52 százalékát tartalmazza számítógépes adatbázisunk, tervbe vettük a teljes állomány visszamenőleges bevitelét. Jelenleg megyénk 26 könyvtára használja ugyanezt a könyvtári szoftvert (BIBLIS felhasználó könyvtárak Hargita megyében), ez lehetőséget teremt a könyvtárközi együttműködésre.
     Könyvtárunk általános célja, hogy a városunkban élő közösség és megyénk lakosai, de bármely más, szolgáltatásainkat igénylő személy számára - megkülönböztetés nélkül - lehetővé tegyük az információhoz való teljes körű hozzáférést, szolgáltatásaink által biztosítsuk a munkában, a közéletben, a tanulás, oktatás, sőt a tudományos kutatás területén hasznosítható információkat, illetve a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésének lehetőségét. A használói elvárásoknak igyekszünk megfelelni gyűjteményeink folyamatos, rendszeres gyarapításával, törekszünk szolgáltatásaink minőségi szintjének emelésére, valamint lehetőségeket keresünk olyan új szolgáltatások beindítására, amelyekkel használóink körét bővíthetjük, potenciális igényeiknek megfelelhetünk. Feladatunknak tekintjük a helyi kulturális információkhoz való hozzáférés biztosítását és sajátos, helyi szellemi értékeink megőrzését és beépítését a kulturális köztudatba.

Lap tetejére

 

created by Miniweb 2005