HU   RO

 

 

Colecţiile speciale sunt organizate după cum urmează:

OO1. Fondul franciscan
OOExistenţa bibliotecii schitului franciscan de la Şumuleu-Ciuc - singura bibliotecă monahală din Transilvania care s-a păstrat din evul mediu până astăzi - este atestată de documente din secolul al XV-lea. Fondul vechi şi cel mai valoros al acestei biblioteci se păstrează la Muzeul Secuiesc al Ciucului, în primul rând manuscrise şi cărţi tipărite în secolele XV- XVIII, ale căror valori excepţionale au devenit cunoscute prin munca de cercetare desfăşurată în cadrul muzeului. În anul 1978 au fost predate secţiei documentare a bibliotecii judeţene de către muzeu 10445 volume din fondul franciscan, în mare majoritate documentele publicate după 1850.

OO2. Fondul liceal
OOGimnaziul Romano Catolic din Miercurea-Ciuc (actualul Liceu Teoretic Márton Áron) s-a mutat de la Şumuleu-Ciuc la sediul actual în anul 1911. Gimnaziul este continuatorul învăţământului început de franciscani în secolul al XV-lea. Primul document care atestă existenţa unei biblioteci şcolare datează din 1630. Despre fondul bibliotecii gimnaziului avem documente scrise începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. Din aceste date am selectat câteva în cronologia noastră, evocând istoria bibliotecilor din Miercurea-Ciuc. După naţionalizarea gimnaziului, la începutul anilor 1950, colecţiile bibliotecii în mare parte au fost date în custodia muzeului din Miercurea-Ciuc. Documentele mai vechi ale acestor colecţii, în jur de 1100 volume de bibliotecă, se află şi acum la Muzeul Secuiesc al Ciucului. Publicaţiile editate mai recent, în general după 1850, au fost transferate la biblioteca judeţeană în anul 1978. Cărţi, periodice, anuare şcolare, în jur de 5800 volume ale colecţiilor gimnaziale sunt păstrate la secţia documentară din biblioteca noastră.

OOCele două componente ale colecţiilor speciale din secţia documentară provin din două biblioteci locale cu trecut istoric, ale căror fonduri sunt păstrate astăzi în diferite instituţii, în muzeu, în biblioteca judeţeană, în schitul franciscan de la Şumuleu, precum şi în biblioteca Liceului Teoretic Márton Áron. La aşezarea documentelor în biblioteca judeţeană am respectat provenienţa lor din cele două fonduri amintite.

OO3. Publicaţii editate înainte de 1945, care nu aparţin celor două fonduri amintite, provenind din alte surse: donaţii, achiziţii, sau documente existente în bibliotecă înaintea înfiinţării secţiei documentare.

OODin punct de vedere tematic colecţiile noastre speciale sunt variate, fiind reprezentate cu precădere lucrările de istoria bisericii, istorie în general, literatura şi istoria literaturii maghiare. În marea lor majoritate cuprind cărţi şi periodice din secolul al XIX -lea, şi din prima parte a secolului XX. Fondul liceal cuprinde în jur de 900 de anuare şcolare ale şcolilor existente înainte de 1945, amintim colecţiile aproape complete ale anuarelor gimnaziului din Şumuleu-Ciuc, devenit mai târziu liceul din Miercurea-Ciuc. În număr însemnat se află în colecţiile noastre periodice din secolele XIX-XX.( până în 1945), printre care putem aminti mai multe reviste importante de limba maghiară, editate în Transilvania în perioada interbelică. Cartea veche străină, tipărită până la 1800, şi cartea veche tipărită pe teritoriul României până la 1830 sunt reprezentate în colecţiile noastre cu 112 volume. Printre acestea, 44 cărţi tipărite în Transilvania în secolele XVII-XIX, înainte de 1830, în tipografiile din Cluj, Oradea, Sibiu, Aiud. Cea mai veche carte între cele tipărite pe teritoriul Transilvaniei, este o colecţie de legi, "Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et partium Hungariae Eidem Annexarum", tipărită la Oradea în 1653, de Szenczi Kertész Ábrahám. Colecţionăm şi ţinem evidenţa publicaţiilor tipărite în tipografiile existente pe teritoriul judeţului Harghita înainte de 1945. Catalogul publicaţiilor locale cuprinde aproape 300 de documente, acestea pot fi regăsite după tipografii sau edituri şi în baza de date electronică a secţiei documentare.

OOColecţiile speciale au valoare muzeală şi sunt importante pentru istoria locală prin provenienţa lor din cele două biblioteci locale cu trecut istoric. Pe de altă parte, în aceste colecţii se află volume cu valoare bibliofilă, cărţi rare, ex-librisuri, volume cu autografe. Informarea utilizatorilor cu privire la aceste colecţii este asigurată de cataloagele secţiei -respectiv catalogul alfabetic şi cel sistematic -; de asemenea cărţi de referinţă şi bibliografii vin în sprijinul rezolvării cerinţelor. Construim baza de date electronică în care vor fi introduse şi datele retrospective din cataloagele tradiţionale. Colecţiile noastre pot ajuta diferite studii, cercetări , în primul rând cele din domeniul istoriei şi istoriei culturii transilvănene, precum şi cele de istorie locală.

Varful paginii

created by Miniweb 2005