HU   RO

 

 

ISTORIA BIBLIIOTECILOR ŞI A LECTURII DIN MIERCUREA-CIUC

OOVorbind despre trecutul bibliotecilor din Ciuc, trebuie să amintim în primul rând Biblioteca Mănăstirii Franciscane din Şumuleu Ciuc, cu o existenţă îndelungată, începând din secolul al XV-lea, ca fiind singura bibliotecă monahală medievală din Transilvania, care a supravieţuit până astăzi. O altă bibliotecă cu trecut istoric este cea a şcolii înfiinţate de franciscani pe lângă mănăstirea lor din Şumuleu, mai târziu Gimnaziul Romano Catolic. Gimnaziul s-a mutat în sediul actual din Miercurea-Ciuc în anul 1911 (în prezent Liceul Teoretic Márton Áron). Primul document care atestă existenţa unei biblioteci şcolare datează din 1630. Fondul vechi şi cel mai valoros al acestor două biblioteci se păstrează la Muzeul Secuiesc al Ciucului, în primul rând manuscrise şi cărţi tipărite în secolele XV- XVIII, ale căror valori excepţionale au devenit cunoscute prin munca de cercetare desfăşurată în cadrul muzeului.

OOPublicaţiile editate mai recent, în general după 1850, au fost transferate la biblioteca judeţeană în anul 1978, unde sunt păstrate la Secţia documentară în cadrul colecţiilor speciale, respectând provenienţa lor din cele două biblioteci locale cu trecut istoric. Despre începuturile bibliotecilor publice din oraşul nostru avem documente scrise începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. Înfiinţarea societăţilor, cercurilor de lectură în Ciuc este legată de viaţa socială a burgheziei.

OOÎn cronologia noastră redăm câteva date legate de unele evenimente locale referitoare la biblioteci şi lectură dintr-o perioadă de un secol:

OO1841: Gál Sándor(1817-1866), tânăr ofiţer al regimentului de grăniceri al secuimii, împreună cu câţiva tovarăşi ai săi, organizează un cerc de lectură la Miercurea-Ciuc. Dar acesta a fost desfiinţat de conducerea militară, deoarece în perioada aceea lectura cărţilor sau gazetelor de limba maghiară nu era de dorit în armata imperială austriacă.
OO1843: Gazeta Erdélyi Híradó apărută la Cluj în numărul din 9 mai 1843 publică ştirea înfiinţării unei societăţi de lectură la Miercurea-Ciuc, acesta fiind primul document cunoscut despre fondarea unei biblioteci publice din Ciuc.
OO1854: la 27 iulie ministrul culturii donează gimnaziului din Şumuleu-Ciuc 17 cărţi în 32 de volume - prima înregistrare despre fondarea bibliotecii profesorale a gimnaziului, după cum scrie Bándi Vazul, directorul gimnaziului (1891-1900) în lucrarea sa intitulată istoria Gimnaziului Romano Catolic din Şumuleu-Ciuc, publicată în anuarul gimnaziului din anul 1895/96.
OO1855-56: Profesorul Veress Gergely donează 50 de volume bibliotecii gimnaziului.
OO1868-69: Profesorul Incze János redactează primul catalog al bibliotecii profesorale.
OO1870: Imets Fülöp Jákó (1837-1912), devenit director al gimnaziului, modernizează şcoala, preia conducerea bibliotecii şi redactează începând cu anul 1871 anuarele gimnaziului, în care apar în fiecare an date despre creşterea fondului bibliotecii.
OO1873: Anul fondării bibliotecii şcolii Normale din Şumuleu-Ciuc.
OO1876: A fost înfiinţat Cazinoul din Miercurea-Ciuc, în cadrul căruia a funcţionat şi o societate de lectură, care este amintită de Kozma Ferenc în lucrarea sa apărută în 1879, în care scriind despre viaţa culturală, aminteşte societăţile şi cercurile de lectură existente în Secuime. Aceste biblioteci publice satisfac nevoile de lectură ale intelectualităţii şi ale burgheziei locale.
OO1877-1878: la îndemnul lui Imets Fülöp Jákó, directorul gimnaziului, se înfiinţează o bibliotecă de împrumut în gimnaziu, pentru a împrumuta elevilor mai săraci manuale şcolare gratuite.
OO1884: conducerea bibliotecii profesorale a gimnaziului a fost preluată de eruditul profesor şi bibliograf, Glósz Miksa (1845-1907), care a modernizat biblioteca, a publicat în anuarul şcolar din 1885/86 istoria scurtă a bibliotecii gimnaziului.
A fost fondată Asociaţia Industriaşilor din Miercurea-Ciuc, în cadrul căreia a funcţionat si o societate de lectură.
OO1886: profesorul şi bibliotecarul Glósz Miksa a întocmit şi a publicat în anuarul gimnaziului catalogul tematic al bibliotecii profesorale din care putem să reconstruim componenţa fondului bibliotecii din perioada respectivă.
OO1902-1908: Balló István (1871-? ) profesor şi bibliotecar al bibliotecii profesorale din gimnaziu, cunoscut şi ca istoric, publică studii referitoare la istoria Ciucului.
OO1910-11: în acest an şcolar gimnaziul s-a mutat la noul sediu din Miercurea-Ciuc. Profesorul Szlávik Ferenc, începând cu 1911 bibliotecarul gimnaziului, a publicat în anuarul şcolii date despre colecţiile bibliotecii: biblioteca profesorală cuprindea 3687 de volume, biblioteca pentru tineret 4051 volume, iar biblioteca de împrumut 959 volume. În jur de 50 de titluri de periodice au fost abonate. A fost iniţiată deschiderea bibliotecii gimnaziului pentru un public mai larg.
OO1919: Biblioteca Asociaţiei Industriaşilor din Miercurea-Ciuc a fost organizată de Brezina Ferenc, ceasornicar şi bibliotecar, cum este menţionat în volumul apărut la aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea asociaţiei.
OO1921: Biblioteca de împrumut a gimnaziului a fost desfiinţată. Colecţiile gimnaziului, în special fondul bibliotecii profesorale au suferit mari pagube din cauza primului război mondial.
OO1929: După datele statistice apărute în volumul publicat de Sulyok István la Cluj în 1930, intitulat Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929 (Anuar Maghiar din Transilvania), biblioteca Cazinoului din Miercurea-Ciuc dispune de 430 de volume, în zece ani fondul a crescut cu 154 de volume.
OO1934: După volumul Erdélyi Monográfia (Monografie din Transilvania), apărut la Satu Mare în 1934, Cazinoul din Miercurea-Ciuc dispune de o bibliotecă bine dotată cu cărţi şi reviste, iar sala de lectură este vizitată des de cititori.
OO1936: În revista Erdélyi Iskola (şcoala din Transilvania, apărută între 1933-1944 la Cluj) ,- în numărul 1-2 din 1938/39- a fost publicat un studiu despre situaţia bibliotecilor gimnaziilor catolice din Transilvania. Conform datelor statistice publicate, colecţiile Bibliotecii Gimnaziului din Miercurea-Ciuc în perioada 1919-1936 au crescut cu 167 de titluri, din care numai 97 de volume au fost achiziţionate, 70 au fost donate. În perioada interbelică dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă din şcolile aparţinând bisericii a fost îngreunată.
OO1948: În urma reformei învăţământului din România, Gimnaziul Romano Catolic din Miercurea-Ciuc a fost naţionalizat. Documentele vechi, de mare valoare ale bibliotecii şcolare au devenit practic inaccesibile publicului. Mai târziu, la începutul anilor 1950 documentele editate înainte de 1945, în marea lor majoritate au fost date în custodia muzeului orăşenesc. Documentele mai vechi ale colecţiei bibliotecii gimnaziale se află şi acum în Muzeul Secuiesc al Ciucului. Publicaţiile editate mai recent, în general cele editate după 1850, au fost transferate în 1978 la Secţia documentară înfiinţată atunci în cadrul bibliotecii judeţene.
OO1948-1950: În această perioadă a fost fondată Biblioteca Raionului Ciuc. Din lipsa documentelor scrise sunt greu de reconstruit evenimentele legate de istoria acestei biblioteci, care a fost precursoarea Bibliotecii Judeţene Harghita. Despre dezvoltarea colecţiilor deţinem date scrise începând cu 1957.
OO1959: Fondul Bibliotecii Raionului Ciuc cuprindea 16595 volume.
OO1968: Biblioteca funcţionează în Casa de Cultură Orăşenească construită recent. După devenirea oraşului Miercurea-Ciuc reşedinţă de judeţ, biblioteca va primi funcţia de bibliotecă judeţeană.

created by Miniweb 2005