HU   RO

 

 

imagini

Studii locale

OOInteresul faţă de informaţiile locale se manifestă atât pe planul cercetării ştiinţifice cât şi în viaţa publică şi cotidiană. În Biblioteca Judeţeană Harghita, începând cu anii 1990 constituie o preocupare permanentă colecţionarea, prelucrarea şi promovarea informaţiilor locale, necesităţile cercetării ştiinţifice fiind în atenţia acestei activităţi. Putem acorda sprijin elaborării monografiilor locale, sau cercetărilor regionale în diferite domenii ştiinţifice, din punct de vedere istoric. Totodată răspundem la cererile de informaţii locale din cele mai diferite domenii, precum educaţia şi învăţământul, viaţa publică sau publicistica, (aniversări, comemorări, evenimente culturale), ocrotirea monumentelor şi a naturii, turismul, genealogia, etc.

OOÎn colecţiile speciale ale secţiei documentare se află un număr însemnat de documente cu conţinut local-regional, printre care şi tipărituri locale, de aceea am selectat documentele referitoare la judeţul Harghita sau la Secuime, constituind astfel un fond retrospectiv de studii locale. Aceste documente au fost prelucrate analitic din punct de vedere al conţinutului local. În completarea acestor colecţii retrospective locale sunt colecţionate şi documentele curente cu conţinut local-regional, în cadrul acestei secţii. Constituirea acestor colecţii este utilă pentru beneficiari, astfel pot avea acces mai uşor la documentele cu conţinut informaţional local important. Aceste colecţii sunt destinate păstrării, ele pot fi consultate pe loc. Ocrotirea lor este importantă, multe dintre documentele mai vechi nu mai sunt recuperabile.

OOÎn scopul studiilor locale colecţionăm:
OO- Orice document care se referă la viaţa socială, economică şi culturală, geografia, istoria, şi etnografia judeţului Harghita, ale regiunilor sau localităţilor judeţului. Criteriul de selecţie este conţinutul local-regional relevant, indiferent de tipul documentului, perioada de timp la care se referă, timpul sau locul apariţiei. Acordăm atenţie deosebită colecţionării documentelor referitoare la Miercurea-Ciuc.

OO- Colecţionăm de asemenea documentele referitoare la istoria locală şi culturală a secuimii şi a Transilvaniei, care conţin informaţii relevante cu privire la regiunile sau localităţile din judeţul nostru.

Din colecţiile studiilor locale fac parte lucrări monografice sau volume poligrafe, cărţi de referinţă, dicţionare, ghiduri, statistici, bibliografii, periodice, broşuri, hărţi, sau orice document indiferent de purtătorul informaţiei (de exemplu documente electronice). Pentru accesul la informaţiile locale sunt importante colecţionarea şi prelucrarea periodicelor locale. Periodicele locale de limba română şi maghiară sunt colecţionate şi păstrate la sala de lectură. În biblioteca noastră elaborarea bibliografiei articolelor din presa locală - din ziarele "Adevărul Harghitei" şi "Hargita Népe"- are o tradiţie îndelungată. În această bibliografie pot fi regăsite şi articolele ziarelor apărute înainte de 1990.

OODin colecţiile speciale păstrate la secţia documentară, constituie valori deosebite publicaţiile locale tipărite în tipografiile existente pe teritoriul judeţului Harghita înainte de 1945, printre care se află cărţi, anuare şcolare, periodice, broşuri, pe care le colecţionăm indiferent de conţinutul lor. În prezent se află în evidenţa noastră un număr de 300 de astfel de documente, din care 178 au fost tipărite la Miercurea-Ciuc. Aceste publicaţii pot fi regăsite după editură sau tipografie în baza de date electronică a secţiei documentare. Tipăriturile primei tipografii înfiinţate la Şumuleu-Ciuc în anul 1676 de eruditul monah franciscan János Kájoni sunt reprezentate în biblioteca noastră prin zece volume, din care două sunt tipărite în secolul al XVIII-lea.

OOPăstrăm în colecţiile noastre patru manuscrise de interes local-regional din secolele XVIII-XIX. Lucrările mai importante şi bibliografiile referitoare la personalităţile de seamă - oameni de ştiinţă, artişti, scriitori, personalităţi din viaţa publică -din judeţul nostru aparţin de asemenea colecţiilor locale. Lucrările literare ale autorilor locali, apărute înainte de 1945, indiferent de locul ediţiei, aparţin colecţiilor locale. (Apariţiile curente de lucrări beletristice ale autorilor locali sunt colecţionate în cadrul secţiei beletristice).

OORegăsirea informaţiilor local-regionale din colecţiile bibliotecii noastre este asigurată de cataloagele studiilor locale din cadrul secţei documentare şi de bibliografia curentă a presei locale. Este în curs de elaborare şi baza de date electronică a studiilor locale, în care vor fi convertite retrospectiv şi datele documentelor aflate în cataloagele tradiţionale pe fişe. Informaţiile pot fi regăsite după criterii geografice şi tematice în baza de date. Datele biografice ale personalităţilor de seamă care s-au născut în judeţul Harghita, sau viaţa şi activitatea cărora se leagă de judeţul nostru, se regăsesc în catalogul biografic al personalităţilor locale, pe baza acestui catalog urmând a fi elaborată o bază de date biografice a personalităţilor locale.

Varful paginii

Din publicaţiile unor vechi tipografii harghitene:

1. Szépvízi Balázs Béla:
A székely nemzet története.
Miercurea-Ciuc. Tipografia Vákár Lajos, 1943
2. Laji Bá [Színi Lajos]:
Az őzolló.Cu desenele lui Szopos Sándor. Gheorgheni. Tipografia lui Sándory Mihály, 1926
3. Lévai Lajos: Lengyelfalva, Báró Orbán Balázs szülőfaluja. Odorheiu Secuiesc. S.A. Könyvnyomda, 1935
4. Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a legnagyobb székelyre... Odorheiu Secuiesc. Tipografia Globus, 1929
5. Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a legnagyobb székelyre... Odorheiu Secuiesc. Tipografia Globus, 1929
6. Mihály László Barna: Öröktűz versek. Miercurea-Ciuc. Tipografia Vákár, 1928

created by Miniweb 2005